autoryzowany przedstawiciel
na rynek Polski

Sedno filozofii korporacyjnej NSK, tzw rdzeń szeroko określa myśli i idealny sposób istnienia, które NSK powinna cenić w odniesieniu do firmy jako całości, jej działań i wszystkich członków i każdego z osobna. Pozycjonując nasz rdzeń w samym jądrze, staramy się być firmą o podwyższonej wartości społecznej. Oto wprowadzenie do niektórych aspektów sedna naszej filozofii:

Błyskotliwy postęp

To cudowne, że społeczeństwo, w którym żyjemy jest w stanie osiągnąć korzystny i nieustanny postęp. W NSK czujemy, że „tworzenie wspaniałego postępu” jest naszą raison dʼetre – naszą misją – we wszystkich naszych przedsięwzięciach korporacyjnych. Proste słowo „genialny” ma dla nas wiele znaczeń, takich jak „całościowe/niesamowite rozwiązanie”, „coś, do czego ludzie i społeczeństwo naprawdę dążą”, „dramatyczna zmiana stylu”, a nawet koncepcje „godne podziwu”. Słowo to kojarzy się ze społecznie idealnym postępem. Stworzenie tak „genialnej” wartości poprzez naszą innowacyjnie postępową technologię, z której jesteśmy dumni, pozwala nam jako firmie pomagać w stałym rozwoju naszych klientów i społeczeństwa w zakresie głębokich emocji, przyjemności, komfortu i wygody.

EQOH

EQOH to nasz oryginalny akronim, który wykorzystuje pierwsze litery z czterech stylów, do których przywiązujemy wagę w postępowaniu i działaniach, które podejmujemy jako NSK. Pierwsza litera, E została zaczerpnięta z „Ekscytujące”. Reprezentuje uczucie podekscytowania tworzeniem i nowymi wyzwaniami. Q zostało zaczerpnięte z „Jakości” i reprezentuje dążenie do wysokiej jakości. O zostało zaczerpnięte z „Otwarte”, reprezentującego otwartość na społeczeństwo. A  litera H została zaczerpnięta z „Honest”, odzwierciedlając znaczenie szczerości i prawości. Nazywamy te cztery style, EQOH, drogą NSK.

Wzlatuj i dodawaj

Fly & Add reprezentuje wytyczne behawioralne dla każdego z nas w NSK. Członkowie NSK każdego dnia angażują się w swoją pracę, cały czas przywiązując dużą wagę do Fly & Add. Znasz znaczenie Fly, znasz. W tym przypadku oznacza to bezwarunkowe podejmowanie wszelkich wyzwań, aby iść naprzód w dowolnej pracy lub zadaniu. Znasz również znaczenie Add. W tym przypadku oznacza to dodawanie własnej wartości dodanej, w postaci zaangażowania i oddania wykonywanej pracy. Firma jest zbiorem ludzi i to wspólna siła osób tworzących NSK stanowi źródło jej siły. NSK to zgromadzenie ludzi, którzy uwalniają pełnię swoich umiejętności.