autoryzowany przedstawiciel
na rynek Polski

Kwestie środowiskowe są wspólnym wyzwaniem, przed którym stają wszyscy ludzie na świecie, a żyjemy w czasach, w których inicjatywy mające na celu zmniejszenie oddziaływania firmy na środowisko, wpływają na jakość jej zarządzania, a co za tym idzie na ocenę jej produktów. Firma NSK wcześnie zajęła się kwestiami środowiskowymi, a w styczniu 1999 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO14001, globalny standard systemu zarządzania środowiskowego. NSK wdrożyło we wszystkich swoich działaniach korporacyjnych takich, jak badania i rozwój, produkcja, sprzedaż i serwis ultraszybkiego sprzętu rotacyjnego, w tym narzędzi dentystycznych, działania środowiskowe mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko globalne przyszłości, harmonię z naturą oraz budowę zdrowego i zamożnego społeczeństwa.

Jako producent dostarczający na cały świat produkty przyczyniające się do zdrowia ludzi, ważne jest dla nas czyste środowisko otoczone soczystą zielenią przyrody.

W środowisku obdarzonym zmieniającą się ekspresją flory i fauny przez cztery pory roku, tworzymy wysokiej jakości produkty, dzięki naszej zastrzeżonej precyzyjnej technologii i najnowocześniejszym zakładom produkcyjnym.
Wierzymy, że ostatecznym celem NSK jest ciągłe udostępnianie światu innowacyjnych produktów.

Zaangażowanie w ochronę środowiska

Jako producent sprzętu medycznego od początku angażujemy się w inicjatywy proekologiczne. Woda używana w naszych fabrykach jest całkowicie oczyszczana w naszym zakładzie oczyszczania wody. Następnie przechodzi przez staw na naszym terenie i dopiero zostaje wypuszczona do jezior i rzek.

Roczna moc generowana przez panele słoneczne w naszej siedzibie jest równoważna ilości energii zużywanej przez 8 domów, co czyni ją najwyższą w prefekturze Tochigi. Zastosowanie precyzyjnych filtrów oleju skrawającego pozwoliło osiągnąć wskaźnik recyklingu na poziomie 97%.