autoryzowany przedstawiciel
na rynek Polski

Raport z badania ankietowego preferencji zakupowych stomatologów w zakresie instrumentów/końcówek stomatologicznych

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w dniach 11-13 kwietnia podczas targów stomatologicznych KrakDent 2019 na stoisku firmy Makromed w ramach gry terenowej Dentoexpress. Głównym jego celem było poznanie preferencji osób odwiedzających targi (lekarzy dentystów, asystentki, techników oraz studentów stomatologii) w zakresie wyboru instrumentów (końcówek stomatologicznych).

Ankieta została wypełniona przez 281 osób.

W codziennej pracy 54% osób zadeklarowało korzystanie z instrumentów marki NSK, 39% z marki KaVo a 21% z marki BienAir. Produkty firm Coxo, Sirona oraz W&H uzyskały wyniki poniżej 20%, z których najbardziej popularne są urządzenia ostatniej z wymienionych (17%).

A jakie czynniki brane są pod uwagę podczas decyzji wyboru instrumentów stomatologicznych?

62% ankietowanych stawia przede wszystkim na jakość produktu, 53% na jego funkcjonalność. Niezawodność oraz koszty serwisu uzyskały odpowiednio 47% oraz 31% wskazań.

Cenę jako istotną wskazało jedynie 27% ankietowanych, co kłóci się nieco z ogólnymi doświadczeniami z rynku.

Pewnym zaskoczeniem zdaje się być stosunkowo niska (jedynie 18%) liczba wskazań na parametry techniczne urządzenia. Okazuje się również, że szerokość oferty producenta ma marginalne znaczenia w procesie decyzji o zakupie.

Ankietowani odpowiedzieli również na pytanie dotyczące planów zakupowych. 30% z nich nie planuje w najbliższym czasie żadnego zakupu w zakresie instrumentów/końcówek stomatologicznych. 35% planuje zakup sprzętu marki NSK, 17% marki KaVo, 13% marki W&H. Pozostałe marki uzyskały poniżej 10% wskazań.

Druga część ankiety dotyczyła znajomości oraz oceny produktów marki NSK na tle innych marek sprzętu, dostępnych na polskim rynku. Znajomość produktów koncernu NSK zadeklarowało 65% ankietowanych.

Jak sprzęt marki NSK wypada w tym porównaniu w oczach polskich stomatologów?

W zakresie jakości, wskazywanej jako najważniejszy czynnik wyboru, jako znacznie lepsze lub lepsze od konkurencji NSK wskazało 40% ankietowanych, jako porównywalne 12%, jako gorsze jedynie 1% odpowiedzi. W zakresie funkcjonalności NSK tak dobrze oceniło również 40% osób, jako porównywalne 11% osób.